Tool giúp bạn thêm chức năng Reload vào game, lặp lại các thao tác, như auto.
Sau khi Mod xong ấn phím * để sử dụng

Tải lên file.zip .jar _jar:

hoặc import link file .zip .jar (không dùng link xtgem,wmp)